ගෙවීම

කරුණාකර QR කේතය පරිලෝකනය කරන්න හෝ පිටවීම සම්පූර්ණ කිරීමට බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

විකිපීඩියා,
ඊතර්
ටෙදර් USD (ERC20)
ටෙදර් USD (Tron/TRC20)

 - බැංකු ගිණුම් විස්තර

බැංකුවේ නම OCBC බැංකුව
බැංකු ලිපිනය 65 චූලියා වීදිය, OCBC මධ්‍යස්ථානය, සිංගප්පූරුව 049513
ස්විෆ්ට් කේතය OCBCSGSGXXX
බැංකු කේතය 7339
OCBC ගිණුමේ නම COFTTEK Holdings Limited
OCBC ගිණුම් අංකය 601221880201
සමාගම් ලිපිනය පැතලි/RM C1 4/F සමුළු ගොඩනැගිල්ල 30 මෑන් යූ වීදිය එල්ලා හෝම්, හොංකොං, චීනය